adjoin

adjoin
adjoined
adjoined
Verb

Översättningar

Synonymer till adjoin

Hur används ordet adjoin

  • "Canada adjoins the U.S."

Ordet adjoin har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom musik
  • Inom historia
typografi
musik
historia

Vanligast betydelse av ordet adjoin inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till adjoin (inom typografi)

Möjliga synonymer till adjoin (inom typografi)

Vanlig betydelse av ordet adjoin inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till adjoin (inom musik)

Ordet adjoin inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till adjoin (inom historia)

Diskussion om ordet adjoin