admonish

admonish
admonished
admonished
Verb

Översättningar

Synonymer till admonish

Hur används ordet admonish

  • "He admonished the child for his bad behavior"

Ordet admonish har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom amerikansk engelska
utbildning
amerikansk engelska

Vad betyder admonish inom utbildning ?

take to task

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till admonish (inom utbildning)

Möjliga synonymer till admonish (inom utbildning)

Ordet admonish inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till admonish (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till admonish (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet admonish

  • Jennial - 2010-12-30

    I översättning står "tillrättvisa", det borde vara "tillrättavisa"