admonition

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder admonition inom generell ?

tillrättavisning

Möjliga synonymer till admonition

Diskussion om ordet admonition

admonition

admonitions
Substantiv

Ordet admonition har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom norgespec
generell
vardagligt
norgespec

Vad betyder admonition inom generell, generell ?

a firm rebuke

Översättningar (inom generell)

Synonymer till admonition (inom generell)

Möjliga synonymer till admonition (inom generell)

Möjliga synonymer till admonition (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet admonition inom vardagligt

cautionary advice

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till admonition (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till admonition (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet admonition inom norgespec

tillrättavisning

Översättningar (inom norgespec)

Diskussion om ordet admonition