adoptivföräldrar

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet adoptivföräldrar

  • "Utsättningsmetoden är ny och oprövad, och om Hudikgässen visar sig vara duktiga som adoptivföräldrar och vägledare kan metoden komma att användas igen."
  • "I början på 2000-talet fick Sverige för första gången en utlandskontakt som accepterar ensamstående män som adoptivföräldrar – men på över femton år har endast en handfull adoptioner genomförts."
  • "Beskedet om hur det gick till när David Henningsson kom till Sverige har berört hans adoptivföräldrar hårt."
  • "Den ena hade dött men den andra trodde hon hade fått holländska adoptivföräldrar."
  • "– De är det första svenska par som godkänts som adoptivföräldrar utan att ha någon anknytning till landet, säger Malinda Flodman, kommunikationsstrateg på RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter."
  • "Men först nu har det första svenska paret utan koppling till adoptionslandet godkänts som adoptivföräldrar."
  • "Studien från SCB, Statistiska Centralbyrån, följer alla barn mellan 0 och 17 år som bor med båda sina ursprungliga föräldrar, antingen biologiska eller adoptivföräldrar, varje år mellan 1999 och 2011."
  • "Sydafrika är ett av de länder som i dag godkänner samkönade par som adoptivföräldrar, och landet samarbetar också med Adoptionscentrum."
  • "Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att svenska adoptivföräldrar, som i flera fall redan hade träffat barnen och kommit långt i adoptionsprocessen, skulle kunna förenas med barnen i Sverige."
  • "På de ryska barnhemmen fanns då 13 barn som redan hunnit träffa sina svenska adoptivföräldrar."

Rim på adoptivföräldrar

Diskussion om ordet adoptivföräldrar