adoration

Substantiv

Synonymer till adoration

Ordet adoration har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet adoration inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till adoration (inom religion)

Möjliga synonymer till adoration (inom religion)

Ordet adoration inom generell

the act of admiring strongly

worship given to God alone

Översättningar (inom generell)

Synonymer till adoration (inom generell)

Uttryck till adoration (inom generell)

Möjliga synonymer till adoration (inom generell)

Diskussion om ordet adoration