advert

advert
adverted
adverted
Verb

Ordet advert har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
  • Inom ALLMÄNT
vardagligt
musik
ALLMÄNT

Ordet advert inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till advert (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till advert (inom vardagligt)

Ordet advert inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till advert (inom musik)

Möjliga synonymer till advert (inom musik)

Ordet advert inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till advert (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till advert (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet advert

advert

adverts
Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
  • annons  [ ekonomi, media ]

Synonymer till advert (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till advert

Diskussion om ordet advert