aerostat

aerostaten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till aerostat

aerostat är en/ett

Vad betyder aerostat inom luftfart ?

Fotograf: Wikipedia
luftballong, luftskepp

Möjliga synonymer till aerostat

Relaterat till aerostat

luft

flygresa

fartyg

Diskussion om ordet aerostat

aerostat

aerostats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder aerostat inom luftfart ?

En luftfarkost, till exempel luftskepp eller luftballong, vars tyngd är lika med eller mindre än den undanträngda luftens tyngd. http://sv.wikipedia.org/wiki/Aerostat

Möjliga synonymer till aerostat

Diskussion om ordet aerostat