affinitet

affiniteten
(-)(-)
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Ordet affinitet har 4 betydelser

  • Inom medicin, biologi, kemi
  • Inom allmänt
  • Inom matematik
  • Inom filosofi
medicin, biologi, kemi
allmänt
matematik
filosofi

Vad betyder affinitet inom medicin, biologi, kemi ?

Affinitet, från latinska affinitas (släktskap), är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitet

Översättningar (inom medicin, biologi, kemi)

Möjliga synonymer till affinitet (inom medicin, biologi, kemi)

Relaterat till affinitet (inom medicin, biologi, kemi)

likhet

Ordet affinitet inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till affinitet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till affinitet (inom allmänt)

Ordet affinitet inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till affinitet (inom matematik)

Möjliga synonymer till affinitet (inom matematik)

Ordet affinitet inom filosofi

Affinitet är en benämning på social relation i kultur- och socialantropologin baserad på giftermål. Motpolen till blodsband utgörs av affiniteten men det varierar från kultur till kultur vilka av släktingarna som klassificeras som affinaler respektive blodssläktingar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitet_(social_relation)

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till affinitet (inom filosofi)

Möjliga synonymer till affinitet (inom filosofi)

Diskussion om ordet affinitet

  • - 2008-09-18

    typ