agenesi

agenesin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder agenesi inom medicin ?

Agenesi är ett begrepp inom medicin som innebär att kroppsdelar eller organ inte utvecklades innan födseln. Ordet agenesi har sitt ursprung i grekiskan där ordet genesis betyder uppkomst, ursprung eller födelse och prefixet a- syftar till ett nekande. Det bredare begreppet aplasi innefattar förutom agenesi en förlust av organ eller vävnad efter födseln https://sv.wikipedia.org/wiki/Agenesi

Diskussion om ordet agenesi