agglomerat

agglomeratet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Vad betyder agglomerat inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Agglomerat, kantigt söndersprängda större och mindre stenar, som tillsammans med aska och splittrade småkorn slungats ut ur en vulkan vid utbrott. Stenarna och småkornen har bäddats in i askan, vilken så småningom hårdnat till bergart. Man skiljer mellan monomikta agglomerat med bara ett slags kantiga stenar och polymikta agglomerat med flera olika slags bergarts bitar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Agglomerat

Diskussion om ordet agglomerat