aggradation

aggradations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet aggradation har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom geologi
allmänt
geologi

Ordet aggradation inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till aggradation (inom allmänt)

Ordet aggradation inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Diskussion om ordet aggradation