aggregationsform

aggregationsformen
aggregationsformer
aggregationsformerna
Substantiv [n]

Synonymer till aggregationsform

Hur böjs ordet aggregationsform på svenska?

Obestämd singular: aggregationsform
Bestämd singular: aggregationsformen
Obestämd plural: aggregationsformer
Bestämd plural: aggregationsformerna

Vad betyder aggregationsform inom fysik ?

ett föremåls fysiska tillstånd

Diskussion om ordet aggregationsform