aiming point

aiming points
Substantiv

Översättningar

Ordet aiming point har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
militärväsen
vardagligt

Ordet aiming point inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till aiming point (inom militärväsen)

Ordet aiming point inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till aiming point (inom vardagligt)

Diskussion om ordet aiming point