akrostikon

akrostikonet
akrostikon
akrostikonen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet akrostikon på svenska?

Obestämd singular: akrostikon
Bestämd singular: akrostikonet
Obestämd plural: akrostikon
Bestämd plural: akrostikonen

Vad betyder akrostikon inom lingvistik ?

Fotograf: Wikipedia
radernas begynnelsebokstäver, lästa lodrätt, bildar ett ord

Relaterat till akrostikon

språkljud

kvickhet

diktning

Diskussion om ordet akrostikon