aktiebolag

aktiebolaget
aktiebolag
aktiebolagen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till aktiebolag

Synonymer till aktiebolag

Hur böjs ordet aktiebolag på svenska?

Obestämd singular: aktiebolag
Bestämd singular: aktiebolaget
Obestämd plural: aktiebolag
Bestämd plural: aktiebolagen

Hur används ordet aktiebolag

  • "Nu förhandlar vi med stora vårdjättar och vinstdrivande aktiebolag och då säger de att de inte har råd med de här nödvändiga förbättringarna som behövs."
  • "Karlskrona har i dagsläget noll aktiva spelbolag medan Karlshamn har ett tiotal aktiebolag och fortsätter att växa."
  • "– Enligt min uppfattning är inte kommunala aktiebolag skyldiga att lämna ut handlingar, säger Nils-Åke Thulin i tingsrätten."
  • "Tingsrätten gör bedömningen att eftersom Sölvesborgshem är ett helägt kommunalt aktiebolag så ska det jämställas med en myndighet, som har en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar om någon begär att del av sådana handlingar."
  • "Tingsrätten gjorde bedömningen att eftersom Sölvesborgshem är ett helägt kommunalt aktiebolag så ska det jämställas med en myndighet, som har skyldighet att lämna ut allmänna handlingar."
  • "Totalt har han varit direkt inblandad i 108 aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag."
  • "Företagarna har analyserat data från 284 996 aktiebolag ( AB ) med minst 500 000 kronor i omsättning,"
  • "Undefär var femte aktiebolag i Sverige ( 18 procent ) leds av en kvinna, visar undersökningen."
  • "Nu har tillvägagångssättet till viss del ändrats – i stället för aktiebolag startas kommanditbolag och handelsbolag med komplicerade ägarstrukturer."
  • "Bara drygt 15 procent av direktörerna i länets aktiebolag är kvinnor, visar en undersökning som organisationen Företagarna har gjort."

Vad betyder aktiebolag inom ekonomi ?

en bolagsform som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser och att antalet delägare är obegränsat, där en aktie utgör en ägarandel

Möjliga synonymer till aktiebolag

Relaterat till aktiebolag

handel

penningväsen

samverkan

gemensamhet

förening

Diskussion om ordet aktiebolag