aktualitet

aktualiteten
aktualiteter
aktualiteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till aktualitet

Hur böjs ordet aktualitet på svenska?

Obestämd singular: aktualitet
Bestämd singular: aktualiteten
Obestämd plural: aktualiteter
Bestämd plural: aktualiteterna

Hur används ordet aktualitet

 • "Frågan har fått ny aktualitet efter envisa rykten om vilda sexpartyn i Hälsinglands Sparbanks lokaler i Hudiksvall."
 • "Kammarrätten anger i sina skäl att frågan är ” av hög samhällelig aktualitet ” och därför inte kan fattas i ett utskott."
 • "– Det var jättesvårt att välja ut, men vi fick tänka lite på att representera olika genrer och kanske aktualitet för just 2019."
 • "– Det fanns ett par studier som när rekommendationerna togs fram hade någorlunda aktualitet, men de är små och innefattar få individer, och inte speciellt mycket ur den gruppen som vi pratar om nu."
 • "Frågan fick förnyad aktualitet i vintras när ett idrottsgymnasium med utbildning för elitryttare fick kritik för att eleverna förväntades ha med sig sin häst."
 • "– Efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna har arbetsrätten och skattefrågorna fått ny aktualitet."
 • "Frågan har också fått förnyad aktualitet när det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde gradvis försämrats."
 • "Det är alldeles tydligt att den debatt om innehåll och tonläge i de sociala medierna som förts under lång tid har fått förnyad aktualitet efter det som har hänt i USA."
 • "Det är ett scenario som sedan har fått förnyad aktualitet i takt med att regeringen lidit nederlag efter nederlag i riksdagen och den senaste tiden har flera röster höjts för att Fredrik Reinfeldt ska göra verklighet av detta."
 • "Åtgärden har tidigare varit på tapeten, men får nu ny aktualitet i landet som drabbats hårt av dödligt skolvåld."

Ordet aktualitet har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom allmänt
generell
allmänt

Vad betyder aktualitet inom generell ?

nyheter i mycket vid bemärkelse, det som är nytt

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till aktualitet (inom generell)

Ordet aktualitet inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till aktualitet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till aktualitet (inom allmänt)

Diskussion om ordet aktualitet