akustik

[akɵst’iːk]
akustiken
akustiker
akustikerna
Substantiv [n]

Översättningar

akustik är del av

Synonymer till akustik

Hur uttalas ordet akustik?

[akɵst’iːk]

Hur böjs ordet akustik på svenska?

Obestämd singular: akustik
Bestämd singular: akustiken
Obestämd plural: akustiker
Bestämd plural: akustikerna

Rim på akustik

Vad betyder akustik inom generell ?

Akustik är läran om ljud,främst hörbart ljud. https://sv.wikipedia.org/wiki/Akustik

Möjliga synonymer till akustik

Diskussion om ordet akustik

akustiker

akustikern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder akustiker inom generell ?

person som ägnar sig åt studiet av ämnet akustik

Möjliga synonymer till akustiker

Relaterat till akustiker

hörsel

Diskussion om ordet akustiker