akutavdelning

akutavdelningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet akutavdelning

  • "Klart är också att en akutavdelning med 12-14 vårdplatser ska inrättas i Karlshamn, dit man kommer via ett mobilt team, bedömningsbil eller ambulans."
  • "Samtidigt som dagakuten stänger ner öppnar en ny akutavdelning och tanken är att det ska bli bättre för invånarna i västra blekinge."
  • "Det är fyra månader sedan dagakuten i Karlshamns stängdes och ersattes med en akutavdelning."
  • "– På kort tid har medarbetarna byggt upp en högkvalitativ akutavdelning med flera nya arbetssätt."
  • "Istället öppnade en akutavdelning i Karlshamn som nu har varit igång i fyra månader och tagit emot cirka 1.100 patienter."
  • "För att patienter ska bli mindre hospitaliserade och för att få fler vårdplatser, startar nu Karlshamns akutavdelning ett mobilt team."
  • "Samtidigt föreslår sjukhusledningen att en ny akutavdelning med 12-14 vårdplatser ska inrättas i Karlshamn, dit man kommer via ett mobilt team, bedömningsbil eller ambulans."
  • "Vill inrätta ny akutavdelning"
  • "Klart är också att en akutavdelning med 12-14 vårdplatser ska inrättas i Karlshamn, dit man kommer via ett mobilt team, bedömningsbil eller ambulans."
  • "Avancerad sjukvård skulle bedrivas i hemmet och en speciell akutavdelning med 12-14 vårdplatser öppna på sjukhuset."

Rim på akutavdelning

Relaterat till akutavdelning

botemedel

Diskussion om ordet akutavdelning