akutbesök

akutbesöket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet akutbesök

  • "Dörren stängdes för allmänheten för vanliga akutbesök."
  • "Färre akutbesök"
  • "Två kliniker i Blekinge håller öppet för akutbesök : folktandvården i Karlskrona och folktandvården i Karlshamn."
  • "Besparingar ska också ske genom att remisstvång för akutbesök införas, färre operationslag ska operera och att jouren i Karlshamn ska ersättas av akutläkarebemanning."
  • "Enligt det förslaget ska antalet vårdplatser vid Ludvika lasarett minskas från 40 till 34 och jourmottagningen i Ludvika ska i fortsättningen bara ha öppet nattetid – övrig tid ska patienter som behöver göra akutbesök hos en distriktläkare hänvisas till vårdcentralerna i Ludvika."
  • "Elva olika läkare var inblandade i vården av kvinnan, på grund av flera akutbesök, vilket påverkade vårdflödet negativt, enligt IVO."
  • "När Gävle sjukhus akutmottagning byggdes var det för att ta emot omkring 22 000 akutbesök per år."
  • "I dag har akuten däremot en betydligt större beläggning och 2014 togs drygt 44 000 akutbesök emot."
  • "I samband med flickans andra akutbesök, så undersöktes även sonen på nytt, och då konstaterades bland annat en skallfraktur med en glipa på fyra millimeter, redogör åklagaren, och detta kan enligt rättsläkare ha uppkommit genom yttre våld."
  • "Efter ett akutbesök, månader senare, bedömde en annan tandläkare att tandnerven, pulpan, i tanden var död."

Relaterat till akutbesök

botemedel

Diskussion om ordet akutbesök