akutsjukvård

akutsjukvården
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet akutsjukvård

  • "Det innebär att akutavdelningen kan fokusera på de som är svårast sjuka och i störst behov av akutsjukvård."
  • "Positiv start för akutsjukvård"
  • "Men färre än väntat har sökt akutsjukvård på närliggande mottagningar."
  • "Strax efter klockan tre togs beslutet av landstingstyrelsen att ställa sig bakom den nya planen för akutsjukvård och närsjukvård i Blekinge."
  • "– Vi använder nu avdelningens särskilda kompetens inom akutsjukvård mer effektivt än innan, vilket gynnar de som är i störst behov."
  • "Vi kommer dessutom informera berörda i skärgården om situationen och vad vi gör för att garantera fortsatt god akutsjukvård, säger beredskapssamordnare Stefan Österström."
  • "– När det gäller Karlshamn där vi har ett fungerande lasarett tycker jag att akutsjukvård borde finnas på ett bättre sätt vad gäller öppettider."
  • "Vi vill att förhandlingarna ska omfatta akutsjukvård, ambulanstransporter och BB, säger Bo Sandquist."
  • "Landstinget i Blekinge får allt högre kostnader för invånare som söker akutsjukvård i andra län."
  • "Mannen blev slagen men ska, enligt polisen, inte ha varit i behov av akutsjukvård."

Ordet akutsjukvård inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till akutsjukvård

botemedel

Diskussion om ordet akutsjukvård