alkoholförgiftning

alkoholförgiftningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Övrig relation till alkoholförgiftning

alkoholförgiftning är del av

Hur används ordet alkoholförgiftning

  • "En man avled sen hans allvarliga skallskador klassats som alkoholförgiftning på medicinkliniken i Bollnäs."
  • "Enligt en svensk studie från 1960-talet, som bland annat Systembolaget och Vårdguiden använder i sin information, har du vid tre promille nått en gräns där du inte länge uppfattar vad som händer och du närmar dig gränsen där du riskerar att dö av alkoholförgiftning."
  • "Flickorna ska ha druckit så stora mängder alkohol att de drabbats av alkoholförgiftning, tre av dem så allvarligt att de togs in på intensivvårdsavdelningen."
  • "Vanligare med alkoholförgiftning bland unga tjejer"
  • "Majoriteten av alla unga som vårdas akut för alkoholförgiftning är tjejer."
  • "Det kan vara en orsak till att tjejerna är i majoritet bland dem som söker vård för alkoholförgiftning."
  • "Det är inte helt förvånande att man ser att det är fler tjejer som får en alkoholförgiftning och hamnar på sjukhus, säger Mats Ramstedt."
  • "Sedan mitten av 2010-talet är majoriteten av alla unga upp till 20 år som vårdas för akut alkoholförgiftning kvinnor."
  • "Hon är en av många unga kvinnor som drabbats av alkoholförgiftning och fått vård för det."
  • "44 iranier dog nyligen av alkoholförgiftning efter att de läst det."

Vad betyder alkoholförgiftning inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
akut drogförgiftning orsakad av etanol

Diskussion om ordet alkoholförgiftning