allargando

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder allargando inom musik ?

tempobeteckning:långsammare och något starkare

Relaterat till allargando

musik

Diskussion om ordet allargando

allargando

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet allargando

allargando

Okänd ordklass

Relaterat till allargando

musik

Diskussion om ordet allargando

allargando

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder allargando inom musik ?

tempobeteckning:långsammare och något starkare

Diskussion om ordet allargando

allargando

Adverb

Översättningar

Vad betyder allargando inom generell ?

gradually decreasing in tempo and broadening in manner

Diskussion om ordet allargando