allel

[aˈleːl]
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet allel?

[aˈleːl]

Hur används ordet allel

  • "40 procent av männen bar på genvarianten, kallad allel 334."
  • "Studien visade också att kvinnor som var tillsammans med män som bar på allel 334 betydligt oftare var miss- nöjda med sin relation."

Vad betyder allel inom biologi ?

en av flera alternativa versioner av en gen eller annan nukleotidsekvens på ett bestämt locus

Diskussion om ordet allel