allestädes

Adverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet allestädes

  • "allestädes närvarande"
  • "De allestädes närvarande övervakningskamerorna är här extra påtagliga; i varje lyktstolpe sitter ett kluster högteknologisk optik."
  • "Ingenstans i landet är vindsnurror så allestädes närvarande som här."

Vad betyder allestädes inom generell ?

överallt; ''numera mest i frasen "allestädes närvarande" och allestädesnärvaro''

Möjliga synonymer till allestädes

Relaterat till allestädes

helhet

plats

vanlighet

allmängiltighet

rymd

närvaro

Diskussion om ordet allestädes