allmänbildning

[ˈàlmɛnˌbɪldnɪŋ]
allmänbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

allmänbildning är del av

Hur uttalas ordet allmänbildning?

[ˈàlmɛnˌbɪldnɪŋ]

Hur används ordet allmänbildning

 • "En god allmänbildning omfattar både humaniora och naturvetenskap."
 • "Det bidrar till ens allmänbildning och kan måhända ge upphov till enskild reflektion över jordiska förhållanden eller allmänt meningsutbyte om man är utrustad med sociala medpassagerare. ”"
 • "– Det tillhör väl allmänbildning att kunna detta."
 • "” Det är allmänbildning ”"
 • "– När man är på utflykt kanske man kan känna igen dem, det är allmänbildning, säger Mira Albafradie."
 • "Kurser som vädjar till den rena lusten att lära och som man hoppas kan bidra till ökad allmänbildning och fördjupad demokrati."
 • "För guds skull – jag har sett nyutexaminerade lärare som stavar som kråkor och inte ens har en grundlig nivå av allmänbildning."
 • "– I engelska är vi bäst i Europa, allmänbildning är vi ganska bra på, men vi tappar däremot mycket i matematik."
 • "Eftersom han leder en frågesport där allmänbildning smäller högt var Kristian Luuk nervös att misslyckas när han tog sig an Rapports nyhetsquiz."
 • "Den egenskap som ger högst status i Sverige är allmänbildning, enligt undersökningsföretaget United Minds."
 • "Kombinationen av festplats med dansbana, korvstånd, lotteri, servering och en kulturscen för både nöje och bildning var folkligt festande och allmänbildning på samma gång."

Vad betyder allmänbildning inom utbildning ?

bred, önskvärd kunskap i många områden (till skillnad från specialiserad fackkunskap) http://sv.wiktionary.org/wiki/allm%C3%A4nbildning

Möjliga synonymer till allmänbildning

Relaterat till allmänbildning

allmängiltighet

Diskussion om ordet allmänbildning