allmänning

allmänningen
allmänningar
allmänningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet allmänning på svenska?

Obestämd singular: allmänning
Bestämd singular: allmänningen
Obestämd plural: allmänningar
Bestämd plural: allmänningarna

Hur används ordet allmänning

  • "– Eftersom området är en allmänning behöver det avlysas vid varje match, vilket gör att allmänheten inte har tillgång till platsen under hela dagar eller hela till och med hela helger, säger gatu- och parkchefen Karl-Johan Svärd."
  • "Intill det lilla huset på 53 kvadratmeter finns en allmänning med höga träd."
  • "Problemet med nedskräpning efter EU-migranter som bott på parkeringar och på en allmänning är ett problem som den borgerliga oppositionen i Gävle nu tröttnat på."
  • "Arjeplogs allmänning har fått tillstånd av miljödomstolen att bygga kraftverket."
  • "Pajala allmänning lämnar nu ut 44 000 hektar jaktmarker för björn och älgjakt på anbud."
  • "Jokkmokks kommun och Jokkmokks allmänning har vidtagit åtgärder efter skandalen."
  • "Kommunen säkerställer löneutbetalningarna till ridklubben och Jokkmokks allmänning går in med ett stöd för veterinärkostnader och foder."
  • "I Ålloluokta utanför Porjus träffar vi Christian Rimpi, allmänningsförvaltare på Jokkmokks allmänning."
  • "Sedan fem år tillbaka har Beowulf mining som ansökt bearbetningskoncession i Gállok / Kallak ett samarbetsavtal med Jokkmokks allmänning, som äger marken där Beowulf vill anlägga en gruva."
  • "Nyligen gick Beowulf Mining ut med att de kommer att bidra med ytterligare 300 000 kr till Jokkmokks allmänning om deras ansökan om bearbetningskoncession godkänns."

Vad betyder allmänning inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
område som inte omfattas av privat äganderätt utan kan utnyttjas av envar, alla lokala invånare eller alla som tillhör det kollektiv (den samfällighet) som förvaltar allmänningen

Möjliga synonymer till allmänning

Relaterat till allmänning

gemensamhet

frihet

region

slättland

Diskussion om ordet allmänning