allt

Adverb

Översättningar

Synonymer till allt

Hur används ordet allt

 • "Kyrkovaktmästare, kyrkogårdsarbetare och kanslister möter allt oftare människor i sorg."
 • "Kungsmarken har böljat fram och tillbaka och har varit allt från ett problemområde till ett finare område."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "– De konsekvenser det här får är framför allt en dålig arbetsmiljö, ett av de största bekymren är att det blir för slitsamt att arbeta."
 • "Nu upphör allt fiske med fasta redskap den östra sidan av Mörrumsåni Blekinge."
 • "Man måste vara förberedd på allt, också hemlängtan."
 • "– Förberedelserna har pågått länge men nu ska allt detaljprojekteras och upphandlas."
 • "Först och främst kommer man byta ut allt golvmaterial, limmade plastmattor på betong, som kan irritera luften för personalen."
 • "Störst är dock fortfarande busstrafiken, som står för två tredjedelar av allt kollektivt resande i länet."
 • "Sedan har vi hållit kontakten under alla år och jag har köpt i princip allt han har gett ut fram till idag."

Diskussion om ordet allt

allt

Pronomen

Hur används ordet allt

 • "Kyrkovaktmästare, kyrkogårdsarbetare och kanslister möter allt oftare människor i sorg."
 • "Kungsmarken har böljat fram och tillbaka och har varit allt från ett problemområde till ett finare område."
 • "Tillsammans med sina sju klasskamrater har han jobbat och planerat i över ett halvår för att allt ska fungera över hela helgen."
 • "– De konsekvenser det här får är framför allt en dålig arbetsmiljö, ett av de största bekymren är att det blir för slitsamt att arbeta."
 • "Nu upphör allt fiske med fasta redskap den östra sidan av Mörrumsåni Blekinge."
 • "Man måste vara förberedd på allt, också hemlängtan."
 • "– Förberedelserna har pågått länge men nu ska allt detaljprojekteras och upphandlas."
 • "Först och främst kommer man byta ut allt golvmaterial, limmade plastmattor på betong, som kan irritera luften för personalen."
 • "Störst är dock fortfarande busstrafiken, som står för två tredjedelar av allt kollektivt resande i länet."
 • "Sedan har vi hållit kontakten under alla år och jag har köpt i princip allt han har gett ut fram till idag."

Vad betyder allt inom generell ?

universum

Diskussion om ordet allt

all

[ˈalː]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet all?

[ˈalː]

Hur används ordet all

 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Villkoret handlar om att lämna all annan mark."
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "– Vi önskar honom all lycka till framåt."
 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Enligt Mikael Olausson, arbetsledare på drift- och serviceförvaltningen, kommer dröja minst fem dagar efter att det slutat snöa innan all snö är borta från alla mindre vägar och cykelvägar."
 • "Det beslutades då att all personal"
 • "Som utredare kan man ha en uppfattning hur det har gått till, och det jobbar man för att säkra med all den stödbevisning som finns, säger Robert Loeffel, polisens presschef i region syd."
 • "Flickan själv har berättat att hon fick använda all sin styrka för att ta sig ur mannens grepp och hon berättade sedan vad som hänt för både föräldrar och personal i skolan."
 • "David menar att det handlar om mer än själva körandet som får honom att ägna nästan all sin lediga tid år radiostyrda bilar."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Villkoret handlar om att lämna all annan mark."
 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "– Vi önskar honom all lycka till framåt."
 • "– Det är ju under all kritik, man måste värna om sina medarbetare och vill Karlshamns kommun ha kvar sin personal är det viktigt att de tar hand om dem, säger Charlotta Svensson."
 • "Enligt Mikael Olausson, arbetsledare på drift- och serviceförvaltningen, kommer dröja minst fem dagar efter att det slutat snöa innan all snö är borta från alla mindre vägar och cykelvägar."
 • "Det beslutades då att all personal"
 • "Som utredare kan man ha en uppfattning hur det har gått till, och det jobbar man för att säkra med all den stödbevisning som finns, säger Robert Loeffel, polisens presschef i region syd."
 • "Flickan själv har berättat att hon fick använda all sin styrka för att ta sig ur mannens grepp och hon berättade sedan vad som hänt för både föräldrar och personal i skolan."

Diskussion om ordet all