alltefter

Preposition

Översättningar

Engelska

Hur används ordet alltefter

 • "Men vi behöver en samlingspunkt och det betyder att soffan i vardagsrummet blir kvar – men den blir större och består av flera delar som kan flyttas omkring alltefter behov."
 • "Övriga beslut meddelas nu fortlöpande alltefter de blir färdiga."
 • "Men alltefter som sjukdomen framskred så blev belastningen allt större och jag bad jag om att slippa vårda honom längre."
 • "I ladugården hade man byggt tre olika rum för odling, alltefter plantornas storlek, med växtbelysning och bevattningsanläggning."
 • "Några av bilarna är visserligen av äldre datum, som servas och renoveras alltefter kundernas önskemål."
 • "Idag finns en permanent Kronanutställning på Kalmar läns museum som ständigt förändras och förnyas alltefter att nya fynd efter konservering är klara för visning."
 • "Men alltefter att utredningen vuxit har informationsflödet strypts."
 • "Om man kombinerade de flygande robotarna med de konstgjorda känselhåren skulle man kunna få något som liknar en fladdermus – som alltefter luftflödet kan justera vingarnas läge och form blixtsnabbt under själva flygningen."

Vad betyder alltefter inom generell ?

beroende på

Möjliga synonymer till alltefter

Diskussion om ordet alltefter

alltefter

Okänd ordklass

Hur används ordet alltefter

 • "Men vi behöver en samlingspunkt och det betyder att soffan i vardagsrummet blir kvar – men den blir större och består av flera delar som kan flyttas omkring alltefter behov."
 • "Övriga beslut meddelas nu fortlöpande alltefter de blir färdiga."
 • "Men alltefter som sjukdomen framskred så blev belastningen allt större och jag bad jag om att slippa vårda honom längre."
 • "I ladugården hade man byggt tre olika rum för odling, alltefter plantornas storlek, med växtbelysning och bevattningsanläggning."
 • "Några av bilarna är visserligen av äldre datum, som servas och renoveras alltefter kundernas önskemål."
 • "Idag finns en permanent Kronanutställning på Kalmar läns museum som ständigt förändras och förnyas alltefter att nya fynd efter konservering är klara för visning."
 • "Men alltefter att utredningen vuxit har informationsflödet strypts."
 • "Om man kombinerade de flygande robotarna med de konstgjorda känselhåren skulle man kunna få något som liknar en fladdermus – som alltefter luftflödet kan justera vingarnas läge och form blixtsnabbt under själva flygningen."

Diskussion om ordet alltefter

alltefter

Okänd ordklass

Hur används ordet alltefter

 • "Men vi behöver en samlingspunkt och det betyder att soffan i vardagsrummet blir kvar – men den blir större och består av flera delar som kan flyttas omkring alltefter behov."
 • "Övriga beslut meddelas nu fortlöpande alltefter de blir färdiga."
 • "Men alltefter som sjukdomen framskred så blev belastningen allt större och jag bad jag om att slippa vårda honom längre."
 • "I ladugården hade man byggt tre olika rum för odling, alltefter plantornas storlek, med växtbelysning och bevattningsanläggning."
 • "Några av bilarna är visserligen av äldre datum, som servas och renoveras alltefter kundernas önskemål."
 • "Idag finns en permanent Kronanutställning på Kalmar läns museum som ständigt förändras och förnyas alltefter att nya fynd efter konservering är klara för visning."
 • "Men alltefter att utredningen vuxit har informationsflödet strypts."
 • "Om man kombinerade de flygande robotarna med de konstgjorda känselhåren skulle man kunna få något som liknar en fladdermus – som alltefter luftflödet kan justera vingarnas läge och form blixtsnabbt under själva flygningen."

Diskussion om ordet alltefter