alteration

alterationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder alteration inom musik ?

förvirring, förskräckelse, oro

Diskussion om ordet alteration

alteration

alterations
Substantiv

Översättningar

Ordet alteration har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom musik
  • Inom juridik
ekonomi
musik
juridik

Ordet alteration inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till alteration (inom ekonomi)

Ordet alteration inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet alteration inom juridik

the act of making something different (as e.g. the size of a garment)

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till alteration (inom juridik)

Möjliga synonymer till alteration (inom juridik)

Diskussion om ordet alteration