amah

Substantiv

Översättningar

Synonymer till amah

Ordet amah har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom medicin
barn
medicin

Vanligast betydelse av ordet amah inom barn

Översättningar (inom barn)

Synonymer till amah (inom barn)

Möjliga synonymer till amah (inom barn)

Ordet amah inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till amah (inom medicin)

Möjliga synonymer till amah (inom medicin)

Diskussion om ordet amah