amalgation

amalgations
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till amalgation

Diskussion om ordet amalgation

  • Panda translations - 2010-07-14

    Should this not be 'amalgamation' rather than 'amalgation'??