amatörteater

amatörteatern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet amatörteater

  • "– Vi hade planer på att dra igång något själva, för vi har saknat möjligheten med amatörteater för barn."
  • "Det är därför vi jobbar med amatörteater."
  • "” Börje har ägnat en stor del av sin tid åt amatörteater, först som skådespelare och sedan som både regissör, producent och scenografibyggare."
  • "Det är därför vi jobbar med amatörteater."
  • "- Jag har spelat amatörteater och det här är ett ganska stort steg att börja på Dramaten."
  • "Han har också skrivit memoarer samt ägnat sig åt att spela amatörteater och skriva teaterpjäser."
  • "Jag har spelat en del amatörteater och det vore roligt att ta upp det igen."
  • "Överlag blir ensemblens replikföring stolpig på gränsen till amatörteater."
  • "En ny utmaning för Ersnäs amatörteater"
  • "Ersnäs amatörteater är känt för sina revyer – en typ av teater där man berör händelser från året som gått."

Vad betyder amatörteater inom teater ?

teaterverksamhet på amatörnivå, d.v.s. teater där skådespelarna och andra medverkande inte nödvändigtvis har högre professionell utbildning i scenkonst, inte försörjer sig yrkesmässigt med teater och oftast inte får ekonomisk kompensation för arbetet, utan som har teatern som en ren fritidsaktivitet; förening, byggnad eller lokal för sådan verksamhet

Diskussion om ordet amatörteater