ambiance

ambiances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ambiance

Ordet ambiance har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
bildligt

Ordet ambiance inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till ambiance (inom ALLMÄNT)

Ordet ambiance inom bildligt

the atmosphere of an environment

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till ambiance (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ambiance (inom bildligt)

Diskussion om ordet ambiance