ambient

[ˈæm.biː.ənt]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur uttalas ordet ambient?

[ˈæm.biː.ənt]

Vad betyder ambient inom musik ?

Fotograf: Wikipedia
omgivande

Möjliga synonymer till ambient

Diskussion om ordet ambient

ambient

ambients
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till ambient

Diskussion om ordet ambient

ambient

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet ambient

  • "the ambient air"
  • "ambient sound"
  • "the ambient temperature"

Vad betyder ambient inom generell ?

completely enveloping

Möjliga synonymer till ambient

Diskussion om ordet ambient