amplitude

amplitudes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till amplitude

Ordet amplitude har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fysik
  • Inom generell
medicin
fysik
generell

Vad betyder amplitude inom medicin ?

greatness of magnitude

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till amplitude (inom medicin)

Ordet amplitude inom fysik

The maximum displacement of a periodic wave

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Ordet amplitude inom generell

The property of copious abundance

Översättningar (inom generell)

Synonymer till amplitude (inom generell)

Möjliga synonymer till amplitude (inom generell)

Diskussion om ordet amplitude