anagram

anagrammet
anagram
anagrammen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet anagram på svenska?

Obestämd singular: anagram
Bestämd singular: anagrammet
Obestämd plural: anagram
Bestämd plural: anagrammen

Hur används ordet anagram

  • "Namnet i anagram"
  • "Där finns Avigan som är ett anagram."
  • "Så hon gick och satte sig för att lösa sitt anagram, som hon gör varenda morgon."

Vad betyder anagram inom lingvistik ?

Ett anagram är ett ord eller en fras som man har fått fram genom att kasta om bokstäverna i ett annat ord, fras eller namn. Bokstäverna i namnet Henrik Schyffert kan exempelvis bilda anagrammet Fin tysk herrchef. Vid en Google-sökning på "anagram" frågar sökmotorn: "Menade du: magarna", som är ett anagram av själva sökordet. (Detta är ett inprogrammerat skämt, ett så kallat påskägg.) https://sv.wikipedia.org/wiki/Anagram

Diskussion om ordet anagram

anagram

Verb

Vad betyder anagram inom generell ?

read letters out of order to discover a hidden meaning

Diskussion om ordet anagram

anagram

anagrams
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder anagram inom lingvistik ?

An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once.[1] For example, the word anagram can be rearranged into nag a ram, or the word binary into brainy or the word adobe into abode. https://en.wikipedia.org/wiki/Anagram

Diskussion om ordet anagram