anathemize

anathemize
anathemized
anathemized
Verb

Översättningar

Ordet anathemize har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom sjöfart
religion
sjöfart

Ordet anathemize inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till anathemize (inom religion)

Möjliga synonymer till anathemize (inom religion)

Ordet anathemize inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till anathemize (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till anathemize (inom sjöfart)

Diskussion om ordet anathemize