andaktsrum

andaktsrummet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet andaktsrum

  • "Öppet andaktsrum"
  • "Under entrén på Falu lasarett finns sjukhuskyrkans andaktsrum."
  • "I anslutning till missionshuset finns ett andaktsrum och en lägenhet."
  • "Mia redogör för hur hon utsattes för övergrepp på både ett läger, i ett andaktsrum och hos en prästkollega."
  • "På flygplatsen arbetar också två präster som hjälper till och ett andaktsrum finns för den som vill använda det."
  • "Dessutom har vi andaktsrum på anstalten, som de kan använda när de träffar en imam till exempel, säger Gustav Robertsson."
  • "Ugnsrummet är omgjort till ett mer andaktsrum för de som vill närvara när den döda kremeras."
  • "Där har hon bland annat ett andaktsrum där hon håller gudstjänst för personal och patienter."
  • "I bygget ingår ny akutmottagning, ambulanshall, akutentré, hiss och andaktsrum, samt nya lokaler för patologi och obduktion."
  • "Förslaget som väckts av Vänsterpartiet går ut på att ersätta dagens sjukhuskyrkor och kapell med andaktsrum helt fria från religiösa symboler."

Möjliga synonymer till andaktsrum

Relaterat till andaktsrum

rum

Diskussion om ordet andaktsrum