ankomma

ankommer
ankom
ankommit
Verb

Översättningar

Synonymer till ankomma

Hur böjs ordet ankomma på svenska?

Presens: ankommer
Preteritum: ankom
Supinum: ankommit

Hur används ordet ankomma

 • "Den beräknas ankomma Karlshamn enligt ordinarie tidtabell, kl 09.00 måndag morgon."
 • "Klockan är strax efter 15.00 och Pågatåget ska strax ankomma till Bjuv när Mattias ber en tonårskille i den tysta kupén att sluta prata i sin mobiltelefon."
 • "Vidare har jag bedömt att det inte heller utan särskilt uppdrag bör ankomma på Justitiekanslern att försöka utreda vad som förekom i övrigt."
 • "Tåg 7519 från Storlien mot Sundsvall har försenats en timme till Östersund, och beräknas ankomma vid 21.54 i stället för 20.56."
 • "Även flyget som skulle ankomma Östersund vid 11:15 blev försenat."
 • "Senare under måndagseftermiddagen väntas fler nyförvärv ankomma till Luleå."
 • "Jämfört med i dag kan passagerartågen tvingas avgå tidigare eller ankomma senare enligt en ny tidtabell."
 • "Fem plan med svenskar från Syrien väntas ankomma till Arlanda under eftermiddagen och kvällen."
 • "Problemen med elen gjorde att inga tåg varken kunde lämna eller ankomma tågstationen och det här fick följder i stora delar av tågtrafiken i Västsverige."
 • "Nu inväntar man att det nationella bombskyddet ska ankomma till platsen, för att börja undersöka den misstänkta väskan."

Ordet ankomma har 2 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom generell
typografi
generell

Vad betyder ankomma inom typografi ?

komma fram, nå fram till en given plats (ofta medelst ett schemalagt transportmedel)

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till ankomma (inom typografi)

Möjliga synonymer till ankomma (inom typografi)

Ordet ankomma inom generell

Synonymer till ankomma (inom generell)

Diskussion om ordet ankomma

 • - 2010-08-17

  concern

ankommen

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur används ordet ankommen

 • "Därmed är vintern ankommen."
 • "I kvartersbutiken några steg bort köper Arvid sin mjölk från en nyligen ankommen irakisk man."
 • "– Den kan vara skadad och ankommen."

Relaterat till ankommen

dryckenskap

förtäring

orenlighet

variation

Diskussion om ordet ankommen