anmoda

anmodar
anmodade
anmodat
Verb

Översättningar

Synonymer till anmoda

Hur böjs ordet anmoda på svenska?

Presens: anmodar
Preteritum: anmodade
Supinum: anmodat

Hur används ordet anmoda

 • "” Förfrågningsunderlaget uppställer enbart ett krav om att anbudsgivaren ska intyga att man har rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och inget har framkommit som föranleder att Varuförsörjningen behövt anmoda Apotekstjänst Sverige att inkomma med underlag som visar detta ”, hette det i Varuförsörjningens yttrande till domstolen."
 • "” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”, skriver han och syftar på att försvarsdepartementet anmodat FOI att granska bildandet av SSTI."
 • "” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”."
 • "Men kort därefter minskade beläggningen på intensivvårdsavdelningen väldigt snabbt, så då behövde vi aldrig använda det eller anmoda vår personal att arbeta efter de regler som gäller vid det avtalet, säger Johan Rosenqvist."
 • "” Det ankommer inte på Ansvarsnämnden att rätta uttalanden gjorda av Antje Jackelén eller att anmoda henne att klargöra vissa frågor."
 • "– Om man tänker ett varv till så kan vi ju inte anmoda någon, vare sig förening, Västtrafik eller någon annan att byta namn."
 • "” Förfrågningsunderlaget uppställer enbart ett krav om att anbudsgivaren ska intyga att man har rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och inget har framkommit som föranleder att Varuförsörjningen behövt anmoda Apotekstjänst Sverige att inkomma med underlag som visar detta ”, hette det i Varuförsörjningens yttrande till domstolen."
 • "” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”, skriver han och syftar på att försvarsdepartementet anmodat FOI att granska bildandet av SSTI."
 • "” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”."
 • "Men kort därefter minskade beläggningen på intensivvårdsavdelningen väldigt snabbt, så då behövde vi aldrig använda det eller anmoda vår personal att arbeta efter de regler som gäller vid det avtalet, säger Johan Rosenqvist."
 • "” Det ankommer inte på Ansvarsnämnden att rätta uttalanden gjorda av Antje Jackelén eller att anmoda henne att klargöra vissa frågor."
 • "– Om man tänker ett varv till så kan vi ju inte anmoda någon, vare sig förening, Västtrafik eller någon annan att byta namn."

Vad betyder anmoda inom bildligt ?

uppmana

Möjliga synonymer till anmoda

Diskussion om ordet anmoda