annihilate

annihilate
annihilated
annihilated
Verb

Översättningar

Ordet annihilate har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fysik
medicin
fysik

Ordet annihilate inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till annihilate (inom medicin)

Ordet annihilate inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Diskussion om ordet annihilate