annoyance

annoyances
Substantiv

Översättningar

Ordet annoyance har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom medicin
ålderdomlig
vanliga uttryck
medicin

Ordet annoyance inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till annoyance (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till annoyance (inom ålderdomlig)

Ordet annoyance inom vanliga uttryck

something or someone that causes trouble; a source of unhappiness

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till annoyance (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till annoyance (inom vanliga uttryck)

Ordet annoyance inom medicin

the act of annoying someone

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till annoyance (inom medicin)

Möjliga synonymer till annoyance (inom medicin)

Diskussion om ordet annoyance