annullera

annullerar
annullerade
annullerat
Verb

Synonymer till annullera

Övrig relation till annullera

Hur böjs ordet annullera på svenska?

Presens: annullerar
Preteritum: annullerade
Supinum: annullerat

Hur används ordet annullera

 • "Endera parten kan annullera kontraktet med 30 dagars varsel"
 • "Kvinnan ska sedan ha sagt att någon tagit ett lån i deras namn och att banken nu behövde olika uppgifter för att kunna annullera lånet."
 • "Ska vi annullera ordern på de nya kameror?"
 • "Att det handlar om för lite pengar anges som främsta skäl varför konsumenterna inte försöker annullera köpet."
 • "Även Centerpartiet är positivt till regeringens beslut att tillåta försäljningen, men tycker att satsningen på omkring 300 miljoner årligen för att köpa och annullera utsläppsrätter är alldeles för lite."
 • "Sverige kommer att köpa upp och annullera utsläppsrätter för över sex miljarder kronor under åren 2018-2040 för att höja priset på kol och säkerställa att mer kol stannar i marken."
 • "Sverige kommer att köpa upp och annullera utsläppsrätter för över sex miljarder kronor under åren 2018-2040."
 • "Så jag skrev ett mejl till Rolfs flyg och buss att vi inte kan leva upp till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och att vi vill annullera resan och få tillbaka vår anmälningsavgift."
 • "Nu annonserar länderna att man har eller ska annullera outnyttjade utsläppsrätter motsvarande 634 miljoner ton koldioxid."
 • "Regeringen planerar att minska kolanvändningen i Europa genom att köpa upp och annullera utsläppsrätter för över sex miljarder kronor under 2018 – 2040 för att höja priset på kol och säkerställa att mer kol stannar i marken."
 • "Regeringen har också bett författningsdomstolen att annullera regionparlamentets självständighetsförklaring."

Ordet annullera har 2 betydelser

 • Inom handel
 • Inom juridik
handel
juridik

Vad betyder annullera inom handel ?

Att upphäva eller förklara ogiltig

Synonymer till annullera (inom handel)

Övrig relation till annullera (inom handel)

Relaterat till annullera (inom handel)

upphörande

förstörelse

frikallelse

förnekelse

uppehåll

vankelmod

återgång

utplåning

tomrum

befrielse

obehörighet

annullering

Ordet annullera inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till annullera (inom juridik)

Möjliga synonymer till annullera (inom juridik)

Diskussion om ordet annullera