ansökningsformulär

ansökningsformuläret
ansökningsformulär
ansökningsformulären
Substantiv [t]

Hur böjs ordet ansökningsformulär på svenska?

Obestämd singular: ansökningsformulär
Bestämd singular: ansökningsformuläret
Obestämd plural: ansökningsformulär
Bestämd plural: ansökningsformulären

Hur används ordet ansökningsformulär

  • "Det är ett ansökningsformulär som måste fyllas i för att ambassaden ska kunna erbjuda den service som efterfrågas och för att kunna göra det måste man säkerställa att de som kommer hit är de som de utger sig för att vara."
  • "Medborgarförvaltningen i Värnamo kommun tvingade alla som sökte ekonomiskt bistånd att fylla i ett ansökningsformulär."
  • "Ansökningar till Folkets jury tas emot i ett ansökningsformulär på Open arts hemsida fram till den 16 mars."
  • "Med ett speciellt framtaget ansökningsformulär hoppas man på att hitta rätt kandidater."

Möjliga synonymer till ansökningsformulär

Diskussion om ordet ansökningsformulär