anslutning

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet anslutning

 • "Kostnaden för anslutning ligger mellan 175 000 och 200 000 kronor."
 • "Flickan är inte fysiskt skadad och det finns inga uppgifter om våld vid bortförandet som ska ha skett i anslutning till en skola i Karlskrona kommun."
 • "När polisen kommer dit hittar vi en kula och tre patronhylsor i anslutning till huset, säger Robert Loeffel, pressansvarig på Polisen i region syd."
 • "Många anläggningar ligger i nära anslutning till sjöar eller viktiga grundvattentäkter, och vattentäkten är självklart en förutsättning för anläggningens funktion, säger Margareta Lundin Unger."
 • "60-åringen har erkänt att han i februari i år högg ner tre av kommunens träd i anslutning till sin fastighet."
 • "Byggresterna, som ska vara både betong och eternit från ett gammalt rivningshus i anslutning till skolan, ska ha använts av barnen för lekar."
 • "Två datorer, en läsplatta och tre mobiler har man under dagens inventering kommit fram till har blivit stulna från de personalkontor som ligger i anslutning till de biblioteksytorna."
 • "Länsstyrelsen avslog dock ett 25 kvadratmeter stort trädäck i anslutning till spången och även det plank som föreningen vill sätta upp som skydd mot vinden."
 • "Dyr anslutning till kommunala VA-nätet"
 • "På söndagen stod det klart att ytterligare polisanmälningar gjorts i anslutning till bråket."

Vad betyder anslutning inom generell ?

förbindelse

Möjliga synonymer till anslutning

Diskussion om ordet anslutning

anslutning

anslutningen
anslutningar
anslutningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet anslutning på svenska?

Obestämd singular: anslutning
Bestämd singular: anslutningen
Obestämd plural: anslutningar
Bestämd plural: anslutningarna

Hur används ordet anslutning

 • "Kostnaden för anslutning ligger mellan 175 000 och 200 000 kronor."
 • "Flickan är inte fysiskt skadad och det finns inga uppgifter om våld vid bortförandet som ska ha skett i anslutning till en skola i Karlskrona kommun."
 • "När polisen kommer dit hittar vi en kula och tre patronhylsor i anslutning till huset, säger Robert Loeffel, pressansvarig på Polisen i region syd."
 • "Många anläggningar ligger i nära anslutning till sjöar eller viktiga grundvattentäkter, och vattentäkten är självklart en förutsättning för anläggningens funktion, säger Margareta Lundin Unger."
 • "60-åringen har erkänt att han i februari i år högg ner tre av kommunens träd i anslutning till sin fastighet."
 • "Byggresterna, som ska vara både betong och eternit från ett gammalt rivningshus i anslutning till skolan, ska ha använts av barnen för lekar."
 • "Två datorer, en läsplatta och tre mobiler har man under dagens inventering kommit fram till har blivit stulna från de personalkontor som ligger i anslutning till de biblioteksytorna."
 • "Länsstyrelsen avslog dock ett 25 kvadratmeter stort trädäck i anslutning till spången och även det plank som föreningen vill sätta upp som skydd mot vinden."
 • "Dyr anslutning till kommunala VA-nätet"
 • "På söndagen stod det klart att ytterligare polisanmälningar gjorts i anslutning till bråket."
 • "Planet var försenad så han missade anslutningen i Atlanta"

Ordet anslutning har 4 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
 • Inom trafik
teknik
generell
lingvistik
trafik

Vad betyder anslutning inom teknik ?

förbindelse

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till anslutning (inom teknik)

Möjliga synonymer till anslutning (inom teknik)

Ordet anslutning inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till anslutning (inom generell)

Möjliga synonymer till anslutning (inom generell)

Ordet anslutning inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till anslutning (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till anslutning (inom lingvistik)

Ordet anslutning inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till anslutning (inom trafik)

Möjliga synonymer till anslutning (inom trafik)

Diskussion om ordet anslutning