anständighet

anständigheten
anständigheter
anständigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till anständighet

Övrig relation till anständighet

Hur böjs ordet anständighet på svenska?

Obestämd singular: anständighet
Bestämd singular: anständigheten
Obestämd plural: anständigheter
Bestämd plural: anständigheterna

Ordet anständighet har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sociologi
generell
sociologi

Vad betyder anständighet inom generell ?

egenskapen att vara anständig, förmågan att hålla sig inom ramarna för det acceptabla

Översättningar (inom generell)

Synonymer till anständighet (inom generell)

Möjliga synonymer till anständighet (inom generell)

Relaterat till anständighet (inom generell)

hövlighet

rätt

plikt

mode

lämplighet

ödmjukhet

samstämmighet

Ordet anständighet inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till anständighet (inom sociologi)

Övrig relation till anständighet (inom sociologi)

Möjliga synonymer till anständighet (inom sociologi)

Diskussion om ordet anständighet