ansvara

ansvarar
ansvarade
ansvarat
Verb

Synonymer till ansvara

Hur böjs ordet ansvara på svenska?

Presens: ansvarar
Preteritum: ansvarade
Supinum: ansvarat

Hur används ordet ansvara

 • "Det var i juli förra året som Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ansvara för en första studie av åldersbedömning med hjälp av magnetkamera och Blekinge Tekniska Högskola fick sedan fortskningsuppdraget."
 • "Ärendet har lex Maria-anmälts och Landstinget planerar nu att tillsätta en ledningsläkare på akuten som kommer att ansvara för prioritering och på ett övergirpande plan leda det medicinska arbetet på akutmottagningen."
 • "Då kan inte jag ansvara för elevernas och lärarnas arbetsmiljö."
 • "Han ska under det kommande året ansvara för båda förvaltningarna och den den chefslösningen var logisk."
 • "Polisregionerna kommer att ansvara för den vidare förundersökningen av ärendena inom den egna regionen."
 • "Vi kan inte ansvara för säkerheten när det är ett samhällsproblem som har flyttat in."
 • "I ett mejl till SVT Nyheter Blekinge skriver han bland annat att det är den enskilde handläggaren som ska ansvara för att en handling blir registrerad."
 • "Det hela uppdagades när budgeten lämnades över till arbetsmarknadsnämnden som fortsättningsvis bland annat ska ansvara för ekonomiskt bistånd."
 • "– Trafikvakterna kommer inte kommunen att ansvara för, det gör vi ingen annanstans heller, utan det får vara en uppgörelse mellan de boende och festivalen."
 • "Varje mentor har ansvar för omkring 60 elever och kommer både att ansvara för elevkontakt men också en stor del av det administrativa arbetet och som en kontaktperson för föräldrar."
 • "Det var i juli förra året som Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ansvara för en första studie av åldersbedömning med hjälp av magnetkamera och Blekinge Tekniska Högskola fick sedan fortskningsuppdraget."
 • "Ärendet har lex Maria-anmälts och Landstinget planerar nu att tillsätta en ledningsläkare på akuten som kommer att ansvara för prioritering och på ett övergirpande plan leda det medicinska arbetet på akutmottagningen."
 • "Då kan inte jag ansvara för elevernas och lärarnas arbetsmiljö."
 • "Han ska under det kommande året ansvara för båda förvaltningarna och den den chefslösningen var logisk."
 • "Polisregionerna kommer att ansvara för den vidare förundersökningen av ärendena inom den egna regionen."
 • "Vi kan inte ansvara för säkerheten när det är ett samhällsproblem som har flyttat in."
 • "I ett mejl till SVT Nyheter Blekinge skriver han bland annat att det är den enskilde handläggaren som ska ansvara för att en handling blir registrerad."
 • "Det hela uppdagades när budgeten lämnades över till arbetsmarknadsnämnden som fortsättningsvis bland annat ska ansvara för ekonomiskt bistånd."
 • "– Trafikvakterna kommer inte kommunen att ansvara för, det gör vi ingen annanstans heller, utan det får vara en uppgörelse mellan de boende och festivalen."
 • "Varje mentor har ansvar för omkring 60 elever och kommer både att ansvara för elevkontakt men också en stor del av det administrativa arbetet och som en kontaktperson för föräldrar."

Ordet ansvara har 2 betydelser

 • Inom internet
 • Inom ekonomi
internet
ekonomi

Vad betyder ansvara inom internet ?

se till att något blir rätt utfört och ta på sig skulden om så inte blir fallet; ha ansvar för något

Översättningar (inom internet)

Synonymer till ansvara (inom internet)

Möjliga synonymer till ansvara (inom internet)

Ordet ansvara inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till ansvara (inom ekonomi)

Diskussion om ordet ansvara

 • Deddly - 2009-03-18

  to be responsible for, answer for