ansvarsfullhet

ansvarsfullheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ansvarsfullhet

  • "- Det är väldigt många välavlönade chefer som har att tänka måttfullhet och ansvarsfullhet när det gäller användningen av skattebetalarnas pengar, säger han."
  • "Tidigare har Borg gjort det till sitt signum att predika ansvarsfullhet, försiktighet och återhållsamhet hur högt ekonomer och politiska motståndare än ropat på pengar som ska stimulera ekonomin."
  • "- Vi kompromissar aldrig med ansvarsfullhet för statens ekonomi."
  • "Dess varumärke, bygger, enligt Anholt, på egenskaper i en sällsynt kombination : ansvarsfullhet, trygghet, stabilitet å ena sidan, och ungdomlighet och dynamik å den andra."
  • "I pressmeddelandet skriver EBU att man ” noggrant har övervakat situationen för fria medier i Belarus ” och konsekvent har uppmanat BTRC att upprätthålla och arbeta för unionens kärnvärden yttrandefrihet, oberoende och ansvarsfullhet."
  • "Det visade sig att egenskaper som emotionell stabilitet, beslutsamhet, självkontroll, optimism och ansvarsfullhet har en avgörande betydelse."
  • "Givarna får högre poäng för ansvarsfullhet, trovärdighet, självsäkerhet och personlig mognad, visar en studie."

Diskussion om ordet ansvarsfullhet