anta

antar
antog
antagit
Verb

Översättningar

Motsats till anta

Hur böjs ordet anta på svenska?

Presens: antar
Preteritum: antog
Supinum: antagit

Hur används ordet anta

 • "det antas att..."
 • "Antagen som studerande vid universitetet i..."
 • "Lagförslaget antogs enhälligt"
 • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"
 • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
 • "Jag beslöt också att anta idén"
 • "torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"
 • "Jag antar det"
 • "Låt oss anta att han skapar fred och kärlek på jorden"
 • "Enligt Martin Schulz kommer parlamentet förmodligen att anta eller förkasta budgeten i en hemlig omröstning."
 • "Eller skall vi anta att läsaren själv förväntas att fylla i vad det innebär att Koranen uppfattas som guds ord?"
 • "Viktigaste förändringen i det nya partiprogram ni ska anta?"
 • "En sådan slutsats är långt ifrån självförklarande, något som Åberg tycks anta."
 • "– Genom att alltid göra sitt bästa i varje match, det är egentligen inte mer än så; anta utmaningen det är : Ett slag på två fronter."
 • "– Man måste ha anledning att anta att en person vistas illegalt här för att få kontrollera dess ID-handlingar, enligt utlänningslagen."
 • "Om man kommer till en arbetsplats och två personer avviker från platsen springande så har man anledning att anta att de inte ska vara i landet, säger Marita Bengtsson."
 • "Nästa vecka ska Västra Götalandsregionen anta en budget för 2014 där vi hoppas att industriell utveckling står i fokus."
 • "Det borde göras en heltäckande genomgång av alla löneförmåner hos statens myndigheter och bolag för att ta tag i de här frågorna och sedan anta riktlinjer, anser Andersson."
 • "Vill jordägaren anta ditt erbjudande måste han lämna besked inom en månad."
 • "Han antog erbjudandet om arbete"
 • "Han antog inbjudan"
 • "Hon antogs till högskolan"
 • "Du måste antas som studerade vid..."
 • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"

Ordet anta har 4 betydelser

 • Inom religion
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom allmänt
religion
vardagligt
generell
allmänt

Vad betyder anta inom religion ?

utgå från något; mentalt under en viss tid bestämma sig för att något är sant, kanske för att komma fram till en hypotes

Översättningar (inom religion)

Synonymer till anta (inom religion)

Ordet anta inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till anta (inom generell)

Uttryck till anta (inom generell)

Ord i uttryck för anta (inom generell)

anta är en/ett (inom generell)

anta har undergrupp (inom generell)

Möjliga synonymer till anta (inom generell)

Möjliga synonymer till anta (inom generell)

Möjliga synonymer till anta (inom generell)

Möjliga synonymer till anta (inom generell)

Diskussion om ordet anta

 • Matteo - 2010-08-13

  Borde inte även accepted stå med, som i "godkänd", antagen till en utbildning?