antaglig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till antaglig

Vad betyder antaglig inom generell ?

som kan antas, acceptabel, godtagbar, rimlig, sannolik, trolig, förmodad

Möjliga synonymer till antaglig

Relaterat till antaglig

lämplighet

tillräcklighet

sannolikhet

övertygelse

antagande

belåtenhet

rättfärdigande

samstämmighet

prövning

förhoppning

orsakssammanhang

bifall

möjlighet

sannolikhet

Diskussion om ordet antaglig